Statistieken

Plaats hier jullie statistieken

Iris De Praetere:

Statistieken gevonden op:www.statbel.fgov.be

Luik bevolking, samenstelling van de bevolking volgens geboorteland
Hoeveel personen en welk percentage van de bevolking is geboren in het buitenland (tabel).
Hierin zie je sinds 1945 een lichte blijvende stijging.

Luik bevolking, samenstelling van de bevolking volgens huidige nationaliteit.
Vergelijking tussen bevolking met Belgische nationaliteit en andere nationaliteit (grafiek).
Vanaf 1890 was er een lichte stijging tot er in 1920 een sterke daling was (waarschijnlijk door WOI).
Hierna was er terug een blijvende sterke stijging. Van 300.000 mensen in 1890 met een vreemde nationaliteit
naar 900.000 in 2010 (een verdriedubbeling).

Luik Bevolking, onderdeel migraties
Grafiek stelt de verhouding tussen emigranten en immigranten voor.
Voor 1930 was er een golvende evolutie terwijl je na 1930 bij beiden een stijgende evolutie waarneemt.

Statistieken gevonden op: Lokalestatistieken.be ( cijfers per domein)

Domein Cultuur
In deze statistieken vind je enkele verenigingen waaronder Vereniging van migranten (tabelvorm met cijfergegevens en aantal deelnemers).
Hierin zie je dat er voor 1 provincie (1.150.487 inwoners) maar 12 verenigingen zijn voor migranten.

Domein demografie: Inwoners gedetailleerd
Dit is een tabel met het aantal Belgen en het aantal vreemdelingen per jaar.
Hier zie je opnieuw dat het aantal vreemdelingen per jaar toeneemt, over 10 jaar is er een stijging van ongeveer 15.000

Domein demografie: Migraties
Er wordt terug per jaar een overzicht gemaakt van degenen die ons land binnenkomen en verlaten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen degenen die toekomen vanuit buitenland, vanuit wachtregisters en vanuit herinschrijving.
Hierin merk je dat er in 2010 en 2011 een grote stijging was van het aantal nieuwkomers. Ervoor en ernaar schommelen de gegevens rond hetzelfde aantal.

Domein Inburgering en Integratie
Daaronder vind je 9 verschillende soorten statistieken die weergeven hoe het inburgeringproces verloopt en hoeveel personen er zijn geïntegreerd.

Link met het thema:
Je ziet vaak de link tussen radicalisme, extremisme en groepen met een andere afkomst.
Vaak is de integratie niet ideaal verlopen waardoor ze zich willen afzetten tegen de maatschappij.
Er is ook de link naar mijn basisartikel, daarin wordt ook vermeld dat integratie belangrijk is om
problemen te voorkomen.
Het geloof speelt ook vaak een rol.

De Laere Ethel:

Statistieken gevonden op: www.sargasso.nl

Gebruikte zoekterm: Terrorisme

Op basis van de nieuwe data van GTD en de nog niet helemaal goedgekeurde annex voor 2013 blijkt dat de afgelopen twee jaar terrorisme wereldwijd een enorme vlucht heeft genomen. De stevige stijging komt voor een groot deel voor rekening van Afghanistan en Pakistan. De statistiek die ik vond geeft het aantal terroristische aanslagen wereldwijd weer tussen 1970 en 2013.
Opvallend zijn de jaren 2012 en 2013 waarbij er een enorme stijging te zien is. De stevige stijging komt voor een groot deel voor rekening van Afghanistan en Pakistan. Maar het allergrootste aandeel als individueel land in dit verhaal heeft momenteel Irak. Daarom werd er ook een aparte grafiek gemaakt voor dat land. Op deze laatste grafiek was duidelijk dat 2013 een enorme piek kent met ongeveer 2500 aanslagen.

Statistiek gevonden op: www.johannanouri.wordpress.com

Gebruikte zoekterm: Extremisme

Op deze grafiek zien we dat van de 1596 terroristische aanslagen die tussen 2006 en 2008 in de EU plaatsvonden, er slechts 6 ofwel 0,4 procent door islamisten werd gepleegd. We kunnen aflezen dat slechts 6 procent van alle door de FBI geregistreerde aanslagen in Amerika tussen 1980 en 2005 door islamitische extremisten werd gepleegd.

Yade D'Haene:

Statistieken gevonden op: Lokalestatistieken.be

Inburgering en integratie
Op deze statistiek kun je zien dat er over het algemeen een daling is. Vooral in België valt de daling op.
Ook in de EU en de niet-EU is er bij de meeste gemeenten een opvallende daling.
Ik heb deze statistiek genomen omdat je inburgering en integratie kunt linken aan extremisme en radicalisme.

Personen met een vreemde nationaliteit
Opvallend aan deze statistiek is dat er vooral bij de mannen een enorme stijging te zien is. Ook bij de vrouwen is er een stijging maar deze is minder opvallend.
Ik heb deze statistiek gekozen omdat deze een link is met mijn vorige statistiek over integratie.

Lowie D'haeseleer

Statistieken gehaald :Hertogen, J. Aantal en % moslims in België per gemeente en aantal Syriëstrijders. [15.12.2015, www.npdata.be: http://www.npdata.be/BuG/239-Moslims-2013/Moslims-2013.htm#Vertrekkers]

Ik ben op zoek gegaan naar statistieken omtrent extremisme en radicalisme. Ik wou statistieken vinden die toch een actueel thema bespreken. Zo kwam ik terecht op een site met statistieken over Belgische jongeren en (jong)volwassenen die naar Syrië zijn getrokken om te strijden.
Het artikel was geplaatst door de socioloog Jan Hertogen en die schreef dat er berekeningen waren gemaakt per regio. Daarvoor heeft hij zich gebaseerd op een artikel uit DeMorgen. Men ging procentueel berekenen hoeveel personen van de potentiële strijders effectief naar Syrië vertrokken zijn.
Vanzelfsprekend is dat er een pak meer mannen zijn vertrokken dan vrouwen. De meest ‘productieve’ regio’s voor Syriëstrijders zijn Brussel, Vilvoorde en Antwerpen. Oost Vlaanderen heeft het minst Syriëstrijders laten vertrekken en daar worden ook weinig potentiële strijders in de gaten gehouden. West-Vlaanderen komt daar op de 2de plaats.

Hertogen, J. Aantal en % moslims in België per gemeente en aantal Syriëstrijders. [15.12.2015, www.npdata.be: http://www.npdata.be/BuG/239-Moslims-2013/Moslims-2013.htm#Vertrekkers]

Famke Crombez

__http://www.rikcoolsaet.be/files/art_ip_wz/Vrede%20en%20Veiligheid_RikCoolsaet.pdf__

Het gaat hier om statistieken geschreven door Rik Coolsaet. Hij is ook de auteur van mijn basisartikel. Hierin geeft hij weer hoeveel terreur er zicht niet voor doet in de wereld.

Jorina De Sterck

Er zijn statistieken terug te vinden over het aantal aanslagen in West-Europa. Verder zijn er ook statistieken terug te vinden over het aantal inwoners in België. Uit de statistiek kan je afleiden dat sinds 2002 het aantal mannelijke inwoners met een vreemde nationaliteit is blijven toenemen. Bij vrouwen met een vreemde nationaliteit is dit een jaar later.
bron: www.lokalestatistieken.be

Verder vindt ik ook statistieken terug waarop het aantal mislukte of succesvolle aanvallen in 2008 vermeldt staan per deelstaat en per geloofsovertuiging. Ook het aantal terroristische aanslagen in Europa van 2006 tot 2008 is hier terug te vinden.
bron: http://johannanouri.wordpress.com/2010/01/30/de-meeste-moslims-zijn-geen-terrorist-maar-alle-terroristen-zijn-wel-moslim/

Elien De Bruyne

statistieken gevonden op lokalestatistieken.be

personen met een vreemde nationaliteit
Hierop kan je zien dat het aantal burgers met een vreemde nationaliteit sinds 2000 enorm gestegen zijn. Vooral bij de mannen is er een grotere stijging dan bij de vrouwen. Ik heb voor deze statistieken gekozen omdat je vreemde nationaliteiten wel kan linken aan extremisme en radicalisme.

De Moor Amber

Alle 3 de statistieken heb ik gevonden in dezelfde bron, in de eerste tabel zien we de bevolking in zijn geheel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende migratieachtergrond.
In de tweede tabel vind je het aantal % moslims op de bevolking per gewest. Hier valt vooral op dat er in Brussel de meeste moslims te vinden zijn en in het Waalse gewest het minste.
In de derde statistiek vind je de verdeling van de moslims per gewest. In Brussel zijn er dus de meeste moslims en we zien hier dan ook dat er een 59% hier van Marokkaanse origine is.

Hertogen, J. (23.04.2013) Aantal en % moslims per nationaliteit in Belgische gemeenten. [14.12.2015, nadat: http://www.npdata.be/BuG/186-Aantal-moslims-gemeenten/Aantal-moslims.htm]

Carton Lily

Statistieken gevonden op lokalestatistieken.be

Mijn statistieken gaan over het aantal inwoners volgens geslacht en nationaliteit, toestand op 1 januari in Kortrijk van 2000 tot 2010. Deze cijfers heb ik gevonden op de website ‘Lokale Statistieken’.

(Algemene Directie Statistiek)

Statistieken Cédric
Ik heb de statistieken omtrent migratie in België opgezocht en kwam tot de volgende conclusie:
Omtrent migratie in België. We zien een stijging in zowel migratie en immigratie. De immigratie stijgt wel iets meer dan de migratie. Met pieken in 1963, en vanaf 1995 blijvende stijging.
Bron : http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/

Ook heb ik de statistieken van de geregistreerde criminele feiten in België opgezocht.
Hier zien we dat sinds het jaar 2000 en het jaar 2013 de totale aantal geregistreerde criminele feiten gestegen is van circa 20000 naar circa 25000. Maar in 2010 bedroeg dit nog ongeveer 28000.

bron: http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx