Specialisten

De Bruyne Elien :

Amy-Jane Gielen:
Amy-Jane doet al ruim 7 jaar onderzoek naar processen van radicalisering en de effectiviteit van antiradicaliseringsbeleid. Zij was de eerste in Nederland die antiradicaliseringsbeleid evalueerde, o.a. door in Amsterdam socratische gesprekken en een training identiteit en weerbaarheid voor moslima's m.b.v. participerende observatie te evalueren.

Bilal Benyaich:
Bilal Benyaich (1982) is politicoloog. Eerder schreef hij Europa, Israël en de Palestijnen (ASP). Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, de Hogeschool-Universiteit Brussel en de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen.

Lily Carton:

Catherine Eschle:
Ze was lid van de regeringsschool op de Universiteit van Stratthclyde in 2000 en was toegewezen als senior leerkracht. Ze houdt zich bezig met sociale verplaatsingen in de wereld en politiek.

Hannah Arendt:
Hannah Arendt was een Duits-Amerikaans-joodsefilosofe en politiek denker, die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen.

Iris Marion Young:
Ze was professor in politieke wetenschap aan de Universiteit van Chicago.

Jeremy Brecher:
Historicus, documentairemaker, activist en auteur.

Marcel Wissenburg:
M.L.J. (Marcel) Wissenburg (Arnhem, 1962) is een Nederlands politiek filosoof en hoogleraar Politieke Theorie aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich opliberalisme, theorieën van sociale rechtvaardigheid en het raakvlak tussen politieke en milieufilosofie.

Robert Talisse:
Hij is een Amerikaanse filosoof en politieke theoreticus. Hij is professor van de filosofie op de Vanderbilt universtiteit in Nashville.

Robin van Stokrom:
Publiceert o.a. over de actiebeweging van 'andersglobalisten' in Nederland.

Thomas Nagel:
Thomas Nagel (Belgrado, 4 juli 1937) is een Amerikaans filosoof. Hij is hoogleraar rechten en filosofie aan de New York University. Hij is vooral bekend in de filosofie vanwege zijn kritiek op het reductionisme.

Iris De Praetere:

Socioloog Gabriël Van den Brink:
Gabriël van den Brink is hoogleraar (maatschappelijke) bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij ook werkzaam als lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde aan de Politie Academie.
Hij studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daar was hij ook wetenschappelijk medewerker.
Hij publiceerde in 2004 de studie 'Schets van een beschavingsoffensief'. Hierin uitte hij zijn mening over het feit dat na een periode van tolerantie en vrijblijvendheid meestal een periode van plichtsbesef en normhandhaving volgt. In tal van ander publicaties ging het over beroepstrots en beroepseer.

Politicoloog Ronald Inglehart:
Hij is een politieke wetenschapper aan de Universiteit van Michigan. Hij is ook directeur van een wereldwijd netwerk van sociale wetenschappers die onderzoeken hebben gedaan over de verschillende continenten en bevolkingen. Hij was ook co-directeur van het Laboratorium voor Vergelijkend Sociaal Onderzoek aan de National Research University (hoge school voor economie) in Moskou en Sint-Petersburg.
In de jaren 70 begon hij met het ontwikkelen van een invloedrijke theorie over beïnvloeding van nieuwe generaties waardoor hij tot een nieuw inzicht kwam over de theorie van de modernisering.

Yade D'Haene:

Ami Pedahzur:
Ami is professor in Israël en hij is hoogleraar aan de afdeling van de regering aan de Universiteit.
Hij behaalde zijn doctoraat in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Haifa, Israël.

Anders Widfeldt:
Anders is docent politiek aan de Universiteit van Aberdeen.
Hij werd gepromoveerd in 1997 met een studie over partijlidmaatschap in Zweden.

Bart Maussen:
Bart is een ervaren PR en communicatieadviseur. Hij is ook de oprichter van de Nederlandse PR Groep en hij is ook de CEO daarvan.

David Art:
David is vooral actief op het vlak van de politiek, hij heeft ook een regionale focus op Europa. Zijn interesses voor onderzoeken zijn vooral, extremistische politieke partijen en bewegingen.

Giovanni Capoccia:
Giovanni is hoogleraar vergelijkende politiek in het departement voor politiek en internationale betrekkingen, aan de Universiteit van Oxford.

Jürgen Habermas:
Jürgen is een Duits filosoof en socioloog. Hij is vooral bezig met ethiek, politieke filosofie en de taalfilosofie, esthetiek en godsdienstfilosofie en wetenschapsfilosofie.
Hij kreeg nationale bekendheid door zijn theorie over de publieke sfeer.

Meindert Fennema:
Meindert Fennema is een Nederlandse politicoloog, emeritus hoogleraar politieke theorie en politicus bij GroenLinks.
Meindert heeft sociologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Erna studeerde hij nog politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Cédric De Ruyck
Charles Darwin :
Brits onderzoeker, Bioloog en geoloog.(1809-1882).

Günther, Hans:
Professor van de raciale wetenschap.

Ernst Haeckel:
Duits filosoof en dierkundige

Adolf Hitler:
Duits politieker, leider van NSDAP. Verantwoordelijke voor de Holocaust. (1889-1945).

De Sterck Jorina

Arendt Hannah:
Hannah Arendt is een belangrijke politiek filosoof van de 20e eeuw. Ze is vooral bekend om haar analyse van totalitaire samenlevingen en haar verslag van het Eichmann-proces.

Brecher Jeremy:
Jeremy Brecher is een historicus, documentairemaker, activist en een auteur.

Nagel Thomas:
Hij is een Amerikaans filosoof. Hij is hoogleraar rechten en filosofie aan de New York University.

Talisse Robert:
Robert Talisse is een Amerikaanse filosoof en politieke theoreticus. Hij is professor aan de Vanderbilt University in Nashville.

Toulmin Stephen:
Stephen Edelston Toulmin was een Amerikaans filosoof van Britse afkomst. Met zijn werk The Uses of Argument was Toulmin de grondlegger van de argumentatieleer. Toulmin was hoogleraar aan de University of Southern California

Wissenburg Marcel:
M.L.J. (Marcel) Wissenburg (Arnhem, 1962) is een Nederlands politiek filosoof en hoogleraar Politieke Theorie aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op liberalisme, theorieën van sociale rechtvaardigheid en het raakvlak tussen politieke en milieufilosofie.

Young Iris:
Iris was professor politieke wetenschappen aan de univeristy of Chicago. Ze was ook verbonden aan het Centrum voor Gender Studies en de Rechten van de Mens.

Lowie D'haeseleer

Akkerman
Tjitkse:

Schreef verschillende boeken over politieke kwesties. Werkte bij de universiteit van Amsterdam.

Zygmunt
Bauman:

Pools-Britse socioloog en filosoof. Hij schreef verscheidene boeken over de moderniteit en was professor op de universiteit van Warschau, Tel Aviv en Leeds.

Canovan
Margaret:

Politieke wetenschapper afkomstig uit Carlisl. Ze schreef het bekende
politieke werk ‘Populism’ en is professor bij de universiteit van Lancaster.

Fortuyn Pim:
Bijzonder hoogleraar Universiteit Rotterdam. Politiek actief geweest in Nederland.
De Nederlandse socioloog, auteur en columnist werd vermoord in 2002.

Fromm Erich:
Was een Duits-Amerikaanse psycholoog, sociaal psycholoog en socioloog.

Griffin Roger:
Britse professor moderne geschiedenis en politieke wetenschappen op de universiteit van Oxford.

Kershaw I.:
Engelse hoogleraar universiteit Sheffield. Een van de prominentste onderzoekers van nazi-Duitsland.

Laquer Walter:
Was een Amerikaanse historicus en politieke wetenschapper.

Malraux André:
Was een franse schrijver en politicus.

Mosse George:
Was een historicus die vooral bekend was voor zijn nazi-studies. Hij schreef meer dan 25 boeken.

Nolte Ernst:
Duitse historicus en hoogleraar. Zijn specialiteit was het fascisme.

Payne Stanley:
Amerikaanse historicus. Hij geldt als 1 van de belangrijkste historischen die zich bezig
hield met de Spaanse burgeroorlog.

Prowe D.:
Auteur van het boek : Classic Fascism and new radical right in Western Europe.

Sternhell Zeev:
Is een politieke wetenschapper, auteur en historicus van Poolse afkomst. Hij is een expert op het studiegebied van fascisme.

Taggart Paul:
Professor politieke wetenschappen aan de universiteit van Sussex.

Verbeeck Georgi:
Hoogleraar aan de KU Leuven. Hij bestudeert in het bijzonder de geschiedenis van Duitsland.

Wipperman Wolfgang :
Duitse Historicus en proferssor en auteur.

De Witte H:
Auteur van de boeken : ‘Bestrijding van rascisme en rechts-extremisme’ en ‘Wetenschappelijke bijdragen aan het maatschappelijk debat.’

De Laere Ethel:

Jaap Van Donselaar:
Jaap Van Donselaar is een Nederlands cultureel antropoloog. Hij is verbonden aan de Anne Frank Stichting en is wetenschappelijk coördinator van het Centre of Security, Safety and Justice en universitair hoofddocent aan het Centre for Terrorism and Couterterrorism van de Universiteit Leiden. Van Donselaar is gespecialiseerd op het gebied van extreemrechts.

Willem De Koster:
Willem De Koster is professor aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, gespecialiseerd in de sociale wetenschappen.

Dick Houtman:
Dick Houtman is professor sociologie, religie en cultuur aan de universiteit van Leuven en aan het Yale University’s Center for
Cultural Sociology.

Famke Crombez

Rik Coolsaet
Momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Sinds de aanslagen van elf september is hij erg veel bezig geweest met de studie van het terrorisme - met de uitgesproken bedoeling om dit fenomeen in (historisch) perspectief te plaatsen.

Walter Laqueur
Hij was een van de oprichters van de studie van politiek geweld, guerrilla en terrorisme.

De Moor Amber

Bilal Benyaich

Een Belgisch schrijver en politicoloog van Marokkaanse afkomst. Hij heeft politieke wetenschappen gestudeerd aan de VUB en woont in Brussel.
Benyaich is verbonden aan verschillende wetenschappelijke en beleidsinstellingen waaronder de Vrije Universiteit van Brussel, Itinera Institute, de UGent, Odisee en de SERV.
Hij werd begin 2014 door Knack op de elfde plaats gezet van meest invloedrijke allochtonen in België. In de regering van technocraten die De Morgen in 2015 opmaakte werd hij verkozen tot Staatssecretaris voor Terrorismebestrijding en deradicalisering.
Hij schreef ook enkele boeken zoals ‘Europa, Israël en de Palestijnen’ en ‘Islam en radicalisering bij Marokkanen in Brussel’.

Trees Pels

Ze is sinds 2002 werkzaam als senior onderzoeker en adviseur van de Themagroep Multiculturele Vraagstukken. Sinds 2009 is zij daarnaast bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit. Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1991 in Leiden op een proefschrift over de opvoeding en educatie van Marokkaanse en autochtoon Nederlandse kleuters in het gezin en op school. Ze en de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Erasmus/Rotterdam. Ze hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen uit etnische groepen in Nederland, in informeel en formeel verband. De wisselwerking tussen gezinnen van nieuwe Nederlanders en instituties voor jeugd en gezin heeft haar bijzondere aandacht, evenals de diversiteit in het jeugdbeleid. Daarnaast betreffen haar studies ook de vrouwenemancipatie en de rol van de islam in het dagelijks leven van ouders en kinderen.
Zij is auteur van vele publicaties op deze terreinen. Recente voorbeelden zijn Opvoeden na partnergeweld en essays over de pedagogische functie van het onderwijs en de motivatie van leerlingen.

Tijl Dael

Bjørgo
Ph.D. in social science from the University of Leiden (1997)
Advanced studies in political science leading to the Cand. Polit. degree from the University of Oslo (1987). (Major in social anthropology)
Scientific assistant/researcher/senior researcher at The Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), 1983–2004 (secondary job from 2004
Employed as a professor at the Norwegian Police University College as from the middle of 2004, Research Director at The Norwegian Police University College from January 2005 through June 2007

Sir Ian Blair
Ian Warwick Blair, Baron Blair of Boughton, QPM, Kt. (born 19 March 1953) is a retired British policeman who held the position ofCommissioner of Police of the Metropolis from 2005 to 2008 and was the highest-ranking officer within the Metropolitan Police Service.

Van der Pligt
Joop van der Pligt (1951-2015) was a full professor of Social Psychology. He obtained his PhD at the University of London. Subsequently he worked for the Institute of Environmental Studies of the Free University at Amsterdam, Exeter University and the University of Amsterdam. He was a visiting professor at the University of Surrey (UK). Joop unexpectedly passed away on January 9, 2015.