Basisartikels

De Bruyne Elien
Noppe, J. & Verhage, A. (2011). Cahiers Politiestudies, 18 (2011), pp. 119-134.

De Pauw Nick
Radicaal, orthodox of extremist? Achtergrondinformatie over radicalisering en polarisatie.

De Praetere Iris
Notten, T., & Witte, T., (2011). Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?. Journal of SocialIntervention : TheoryandPractice, volume 20, 2,pg.54-69. Geraadpleegd via https://doaj.org/

De Backere Lore
(GO!,www.vvsg.be,2015)
http://www.vvsg.be/nieuws/PublishingImages/Paginas/Het-GO!-publiceert-visietekst-over-radicalisering-/GO!%20Visietekst%20Radicalisering.pdf

De Sterck Jorina
Jeuken, (2006). De andersglobaliseringsbeweging: onredelijk radicalisme? Tijdschrift Ethiek & maatschappij, 9de jaargang, nr 4, p. 5-19.

D'haeseleer Lowie
Verbeeck, G. (2003). Spoken uit het verleden? Over de strijd tegen het "nieuwfascisme". Tijdschrift Krisis, 2 (2003), pp. 60-74.

De Laere Ethel
Van Der Valck, I., Wagenaar W., (2010). Monitor Racisme & Extremisme, pg 30-41.

D'Haene Yade
Rummens, S., & Abts, K. (2008). Politiek extremisme en de weerbaarheid van de democratie. Ethische perspectieven : nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek, pp. 512-536.
2.

De Ruyck C├ędric
Bergman,J.,Creation Ex Nihilo Technical Journal. Darwinisme en de Nazi-Holocaust, 13(2):101-111,1999

Crombez Famke
Coolsaet, R. De mythe Al-Qaeda Leuven, Van Halewijck, 2004

De Moor Amber
Renty, S. (2015). Radicalisering. Brussel: Expoo. http://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/dossier_radicalisering_-_expoo.pdf

Carton Lily
Jeuken, (2006). De andersglobaliseringsbeweging: onredelijk radicalisme? Tijdschrift Ethiek & maatschappij, 9de jaargang, nr 4, p. 5-19.

Tijl Dael
de Graaff, B., de Poot, C. & Kleemans, E. (2009) Radicalisering en radicale groepen in vogelvlucht, Tijdschrift voor criminologie, 331-344