Welkom

Welkom op onze wikipagina over radicalisme en extremisme.
We hebben voor het vak informatievaardigheden zoveel mogelijk relevante informatie verzameld rond dit thema.
We zijn met een groep van 12 studenten en hebben onze informatie op deze website gebundeld.

c%202390%2C%20radicalisering%20moslim%20geloof%20jeugd%20jongere%20kind.jpg